Život svoj ti odovzdám

1:

AAŽivot svoj ti DDodovzdám
lebo AAväčšiu lásku EEnepoznám
Nikto f#f#nie je c#c#viac než DDty, môj A/C#A/C#Pán
čo si hhza mňa EEživot AAdal

interlude

1

prechorus:

S tebou EEviem, že nepreAAhrám
lebo EEväčšiu silu f#f#mám
Každý DDhriech, čo trápi AAmaf#f#
zmažeš hhkrvou z EEtvojich AArán

chorus:

SpaseEEnie v tebe f#f#mám
nikto DDnemôže mi AAvziať
čo mi dávaš EEsám
Dnes už EEviem, že neprehf#f#rámDD
v tvojich hhrukách EEživot AAmám

1

prechorus

chorus 2x

bridge: 3x

Môj f#f#Boh EEa DDPán
život AAsvoj v tebe EEmám

bridge 2:

Môj f#f#Boh EEa DDPán
život AAsvoj EEv tebe AAmám

chorus 2x