Len ty

f# 
 
f# 
 Ty si zmenil môj svet  svojou láskou
f# 
 len ty si naplnil zem  svojou slávou
f# 
 Nie je lepší než ty,  čo ma chrániš
f# 
 držíš nado mnou stráž, pred zlým brániš

 tebou nič nestratím, iba získam
 práve ty si láska tak blízka

 Verím, že f# Ježiš prišiel k nám
 verím, že f# za mňa život dal
 Dnes volám f# až ku nebesám
 nech svet vie, svoj život v tebe mám

f# 
 
 Tebe sa odovzdám
 tebe sa odovzdám
f# 
 V srdci mi vládni sám
 v srdci mi vládni sám