On je Bohom premeny

1:

eeCítiš sa na dne
CCcítiš sa stratený
GGale ja ti hovoDDrím
eeže náš Boh
CCje Bohom premeny
GGS ním budeš slobodDD

prechorus:

eeKeď nemám nádej
CCkeď nemám silu
DDon mi ju dá

chorus:

eeWoaCCh, on je GGBohom premeDDny
eeWoahCC, s ním nikdy GGnie som strateDD
eeWoahCC, on je BGGohom jediDDným
eeWoahCC, chcem byť GGlen ním zmeneDD

interlude

1

prechorus 2x

chorus

prechorus 4x

chorus