Len s tebou

1:

GGNastúpil som CCna cestu plnú GGsnovCC
GGvykročil CCvpred a bežal GGza tebouCC

prechorus:

Teraz aaviem, že CCtúžiš
aadržať pevne CCmoje kroky
aaViem, že ma CCľúbiš
aautekám za tebou s CCvečnou nádejou

chorus:

Si GGten, čo aamá v rukách
FFnekonečnú CCmoc a silu
GGStále ma aaľúbiš
ja FFcítim to CCkaždú chvíľu

GGDávaš mi aakrídla
ja FFmôžem sa CCna nich vznášať
GGSmiem žiť vo aaviere, že
CClen s tebou, len s tebou eezvíDDťaCCzím

Len s tebou:

CCLen s tebou, len s tebou eezvíDDťaCCzím

1

prechorus

chorus

bridge: 4x

aaStále ma ľúbiš
G/HG/Hstále ma chrániš
CCStále mi dávaš túžbu ísť DDďalej

chorus

len s tebou 3x