Ty ma nesieš sám

1:

GGTy ma nesieš CCsám, tebe DDveriť smieGGm
ty mi pomáCChaš, keď ma DDláka eehriech
Ty sa dotýkaš CChviezd aj detských G/HG/Hsĺz
ty pochopiť CCvieš

2:

Tebe ustúpia temné mraky s tmou
ty utíšiš búrky nado mnou
tebe nemôže vziať tvoju slávu nik
ani tvoj majestát

chorus:

Ja chválu tebe GGvzdám
pred iným sa neskloDDním
Tvoje meno v srdci eemám
tvoje meno vysloCCvím

Ja chválu tebe vzGGdám
aby tvoj Duch prúdil DDmnou
Aby uzdravený eebol
kto sa skloní pred teCCbou

1 + 2

chorus 2x

chorus 2: 2x

Chválu tebe GGvzdámDD
chválu tebe eevzdámCC

chorus 2x