Ty ma nesieš sám

 
 Ty ma nesieš sám, tebe veriť smiem
 ty mi pomáhaš, keď ma láka hriech
 Ty sa dotýkaš hviezd aj detských G/H sĺz
 ty pochopiť vieš

 Tebe ustúpia temné mraky s tmou
 ty utíšiš búrky nado mnou
 tebe nemôže vziať tvoju slávu nik
 ani tvoj majestát

 Ja chválu tebe vzdám
 pred iným sa neskloním
 Tvoje meno v srdci mám
 tvoje meno vyslovím

 Ja chválu tebe vzdám
 aby tvoj Duch prúdil mnou
 Aby uzdravený bol
 kto sa skloní pred tebou

 Chválu tebe vzdám
 chválu tebe vzdám