Veď ma z dolných nádvorí

 
 Veď ma z dolných nádvorí
ďalej za oltár
Tam na sväté miesto
 kde uvidím tvoju tvár

 Vzácnu chvíľu s tebou samým
túžim mať aj dnes
 Kde mlčí ľudská múdrosť
 a tvoj hlas ticho znie

 Veď ma tam, do ticha
 svätyne svätých
 veď ma tam skrze krv Baránka

 Veď ma tam, do ticha
 svätyne svätých
 Veď ma tam, tu stojím
 veď ma sám

 Veď ma tam, tu stojím
 veď ma sám