Veď ma z dolných nádvorí

1:

Veď ma z eedolných nádvorí
CCďalej za oltár
DDTam na sväté miesto
kde eeuvidím tvoju hhtvár

Vzácnu eechvíľu s tebou samým
CCtúžim mať aj dnes
Kde DDmlčí ľudská múdrosť
a tvoj eehlas ticho hhznie

1

chorus:

Veď ma eetam, do ticha
svätyne AAsvätých
veď ma CCtam skrze hhkrv Baráneeka

Veď ma eetam, do ticha
svätyne aasvätých
Veď ma CCtam, tu stohhjím
veď ma eesám

interlude

1

chorus 3x

chorus 2: 2x

Veď ma CCtam, tu stoDDjím
veď ma eesám