Dúfam už v teba len

 
 Na svojich cestách ťa
 každý deň spoznávam
 spoznávam
 Už nikdy nie som sám
 cestu mi urovnáš
 urovnáš

 Dúfam už v teba len
 si Pánom nad všetkým
 nad všetkým
 Dnes srdcom vyznávam
 a vďačne hovorím
 si hodný chvál

 Lebo ty si láska
 ktorá srdce občerst
 Lebo ty si spása
 čo ma z hriechu vykúpi

 Smrť už nemá dej
 nový život v tebe mám
 Koho sa mám ť
 keď ma stráži mocný Pán