Dúfam už v teba len

1:

hhNa svojich cestách ťa
GGkaždý deň spoznáDDvam
spoznávamAA
hhUž nikdy nie som sám
GGcestu mi urovDDnáš
urovnášAA

hhDúfam už v teba len
GGsi Pánom nad všetDDkým
nad všetkýmAA
hhDnes srdcom vyznávam
GGa vďačne hovoDDrím
si hodný chválAA

chorus:

Lebo ty si hhlásGGka
ktorá DDsrdce občerstAA
Lebo ty si hhspáGGsa
čo ma z DDhriechu vykúAApi

Smrť už nemá hhGGdej
nový DDživot v tebe AAmám
Koho sa mám hhGGť
keď ma DDstráži mocný AAPán

1

chorus 2x

interlude

chorus