Generácia

 
 
 Možno sa ti bude zdať, že to, čo teraz robíme
 o čom teraz spievame, nemá zmysel žiadny
 No ja ti chcem povedať, že Ježiš je živý
 že Ježiš je mocný a má veľké plány

 Ježiš môže cez teba urobiť veľké veci
 preto vôbec nie je jedno, či si Boží, či nie si
 Nás už nebaví len pozerať sa na to, čo bude
 sedieť doma, oddychovať v teplúčku a kľude

 Nech diabol jasne pozná, že nebude vládnuť a kradnúť
 na to, čo je Ježišove, už nemôže siahnuť
 tí, čo bojujú pod svätou krvou, musia zostať
 Poďme povstať!

 
 Lebo my sme tá generácia
 ktorá zmení tento svet
 ktorá na to má!

 Lebo naším pánom nie je
 knieža tohto sveta
 naším Pánom je
 Ježiš Kristus z Nazareta

 Preto bratia a sestry
 (bratia a sestry!)
 vyjdime a kážme
 ľuďom ukážme

 že všetky dobré veci
 o ktorých človek sníva
 sú v Ježišovi skryté
 To nie sú žiadne kecy!

 Svet ponúka ti klamstvá, také maskované šťastie
 no pravdou, ktorou je Kristus, diabol neotrasie
 Mám svetlo v Kristu a tiež som v ňom skrytý
 a jeho nový zákon je v mojom srdci vrytý

 V prítomnosti Ducha, kde svätý Ježiš vládne
 v modlitbe viery každá temná mocnosť padne
 Bude vládnuť láska a jeho spravodlivosť
 kde rozmnožil sa hriech, tam rozmnoží sa milosť

 Svätý adrenalín Božiu vieru uvoľňuje
 a vieru, ktorá rastie, svojím Svätým Duchom posilňuje
 On príde ako vietor v sile hurikánu
 strhne ťa mocne do svojho plánu!

 
Ty si tá generácia
 (My sme tá generácia)