Pán hoden chvál

1: 2x

Slovom HHsvojich c#c#úst zachráAAnil si EEma
prúdom HHmilosc#c#ti osloAAbodil EEma
Ducha HHŽivoc#c#ta teraz AAzosieEElaš
plameň HHmôjmu c#c#srdcu AAdáš

2:

V mene Ježiša si ma pozdvihol
hanby pozbavil, z hriechu vytrhol
presvätým Duchom si ma pomazal
plameň môjmu srdcu dal

3:

Teraz milosť mám, uveriac Bohu
nie však skrze mňa, ale krv svätú
v Duchu si mi dnes silu daroval
plameň môjmu srdcu dal

chorus:

EEAAEEHHPán
hoden EEAAc#c#HHchvál
Mocný EEAAEEHHKráľ
je Ježiš E/G#E/G#AAHHEEsám

1 + 2 + 3

chorus

1 + 2 + 3

chorus 2x

outro