Pán hoden chvál

 Slovom svojich c# úst zachránil si ma
 prúdom milosc# ti oslobodil ma
 Ducha Živoc# ta teraz zosielaš
 plameň môjmu c# srdcu dáš

 V mene Ježiša si ma pozdvihol
 hanby pozbavil, z hriechu vytrhol
 presvätým Duchom si ma pomazal
 plameň môjmu srdcu dal

 Teraz milosť mám, uveriac Bohu
 nie však skrze mňa, ale krv svätú
 v Duchu si mi dnes silu daroval
 plameň môjmu srdcu dal

n
 hoden  chvál
c# 
 Mocný  Kráľ
 je Ježiš E/G#  sám