Bližšie

intro

1: 2x

Tvoja c#c#láska vzala mi HHdych
a zmenila E/G#E/G#môj svet
zmenila AAmôj svet
Len c#c#na tom záleHHží
byť s tebou E/G#E/G#navždy
byť s tebou AAnavždy

chorus:

EEStále bližšie k tebe HHkráčať
v tvojej hĺbke sa rozc#c#plývať
Túžim poznať AAviac, teba poznať EEviac
Tvoja láska zmysel HHdáva
a všetko prekoc#c#náva
Túžim poznať AAviac, teba poznať EEviac

interlude

1 2x

chorus 2x

interlude

bridge: 4x

AAWoah, EEwoah
HHtvoja láska c#c#vznešená je
AAWoah, EEwoah
HHtvoja láska c#c#láme

instrumental bridge

chorus 2x