Byť blízko

 
 Priblížiť sa k láske,  ktorá seba dáva
 priblížiť sa k láske, ktorá všetko žiada

 Do G/H svojej prítomnosti G/H  zahaľ nás
 a v G/H tôni tvojich krídel G/H  ukry nás

 Vždy byť blízko,  po tom žim
 tvoja láska  je môj úkryt

 
 Emanuel, Emanuel
 Emanuel, Emanuel