Ježiš je Pán

 
 Nad každým kniežatstvom a každou mocnosťou
 nad každým národom a každou vládou
 nad mojím mestom a mojou rodinou
 nad mojím srdcom a mojou mysľou

G/H 
 Ježiš je Pán,  Ježiš je Pán
G/H 
 Každý vyzná:  Ježiš je Pán

 Nad každým trápením a každou chorobou
 nad každým sklamaním a každou bolesťou
 nad tým, čo robím rád, čo by som chcel
 nad tým, čo čaká ma, čo život prinesie

Duch Boží volá mohutne v nás
 Ježiš je Pán
Všetko sa skloní, každý vyz
 Ježiš je Pán