Ježiš je Pán

intro

1:

eeNad každým CCkniežatstvom a GGkaždou mocnosDDťou
eenad každým CCnárodom a GGkaždou vláDDdou
eenad mojím CCmestom a GGmojou rodiDDnou
eenad mojím CCsrdcom a GGmojou mysDDľou

chorus: 2x

G/HG/HJežiš je CCPán, eeJežiš je DDPán
G/HG/HKaždý vyzCCná: eeJežiš je DDPán

interlude

2:

Nad každým trápením a každou chorobou
nad každým sklamaním a každou bolesťou
nad tým, čo robím rád, čo by som chcel
nad tým, čo čaká ma, čo život prinesie

chorus 4x

bridge: 2x

aaDuch Boží GGvolá eemohutne v DDnás: aaJežiš je GGeeDDPán
aaVšetko sa GGskloní, eekaždý vyzDDná: aaJežiš je GGeeDDPán

chorus 4x

1 + 2

chorus 6x