Baránok

Ty si ten Baránok
 ktorý sníma hriechy sveta
Ty si ten Baránok
s kľúčmi od podsvetia

Ty si ten Baránok
 čo slobodu dáva
Ty si ten Baránok
 nebojím sa

 Slabý, biedny, sám, c#  k tebe prichádzam
 biede ukrytý, c# hriechom ubi
 Očisť život môj, c#  bude iba tvoj
uzdrav rany tiež, c# ty to dobre vieš

f# 
 Svoj zrak upieram na kríž
 ruky rozopäté máš
f# 
 Ty si Baránok Boží
f# 
 hlas chvály dvíham k tebe rád

 Prvý, Posledný, Všetko medzi tým
 Boh, ktorý bol a je a opäť príde

 Chválu ti vzdám
 chválu ti vE/G# zdám
 chválu ti vzdám
 Baránok Boží