Aké je dobré

 Aké je dobré oslavovať teba, Pane

 Dobré je oslavovať Pána
 ospevovať meno tvoje, Najvyšší
 za rána zvestovať tvoju dobrotu
 tvoju vernosť celú noc

 Spravodlivý sťa palma zakvitne
 vyrastie sťa céder z Libanonu
 tí, čo vyrastajú v dome Pánovom
 v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať

 Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie
 Úrodní budú a plní sviežosti
 tak zvestujú, že Pán je moje útočište
 Spravodlivý a neprávosti v ňom niet