Aké je dobré

intro

chorus: 4x

DDAké je AAdobré GGoslavovať teba, AAPane

1:

DDDobré AAje GGoslavovať PánaAA
hhospevovať AAmeno tvoje, GGNajvyšší
DDza rána AAzvestovať tvoju GGdobrotuAA
tvoju hhvernosť AAcelú GGnoc

chorus 4x

2:

Spravodlivý sťa palma zakvitne
vyrastie sťa céder z Libanonu
tí, čo vyrastajú v dome Pánovom
v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať

chorus 4x

3:

hhEšte aj v AAstarobe budú GGprinášať ovoDDcie
hhÚrodní AAbudú a GGplní sviežoDDsti
hhtak zvesAAtujú, že GGPán je moje útoDDčište
hhSpravodliAAvý a GGneprávosti v ňom DDniet

chorus 4x

interlude

chorus až do het