Milostivý

Milostivý, milosrdný je Pán

 Nevyčíta nám  ani sa nehne
 ani nám neopláca podľa našich hriechov
 je milosrdný k nám

 Ako je vysoko  nebo od zeme
 také veľké je  jeho zľutovanie

 Ako je vzdialený východ od západu
 tak od nás vzďaľuješ neprávosť našu

 Ako sa otec zmilúva nad deťmi
 tak sa náš dobrý Boh zmilúva nad nami
 Veď on dobre vie, z čoho sme stvorení
 naplňuje nás dobrodeniami

 Ja ťa chválim
 (áno,) ty si môj Pán
ty si môj Pán
 Ja ťa chválim
 (áno,) ty si môj Kráľ
 ty si môj Kráľ