Milostivý

chorus: 4x

GGMilostiCCvý, eemilosrdDDný je GGPánCCeeDD

1:

eeNevyDDčíta CCnám eeani sa DDnehneCC
eeani nám DDneopláca CCpodľa našich hriechov
eeje miloDDsrdný k CCnám

eeAko je DDvysohhkoCC eenebo DDod zehhmeCC
eetaké DDveľké jehhCC eejeho DDzľutovaCCnie

chorus 4x

2:

Ako je vzdialený východ od západu
tak od nás vzďaľuješ neprávosť našu

Ako sa otec zmilúva nad deťmi
tak sa náš dobrý Boh zmilúva nad nami
Veď on dobre vie, z čoho sme stvorení
naplňuje nás dobrodeniami

chorus 4x

woah 8x

bridge: až do het

Ja ťa eechválim
(áno,) CCty si môj GGPán
CCty si môj GGPán
Ja ťa eechválim
(áno,) CCty si môj GGKráľ
ty si môj DDKráľ