Verný si!

Vždy, keď vstávam, blízko si
Keď si líham, blízko si
 aj keď ťa nevidím
V každom čase verný si
aj keď som sám, verný si
 aj keď ťa necítim

 Ja viem, že si tu
 Ježiš, ty si tu

 S tebou, Ježiš môj
 zvíťazím, zvíťazím, zvíťazím
 ja viem, láskou hriech porazím
 Ja viem, s tebou zvíťazím
 lebo ty si už zvíťazil

 V každom čase verný si
 aj keď som sám, verný si
 aj keď ťa necítim
 Keď všetko padá, stály si
 v každej zmene stály si
 ja ti verím

Ďakujem ti, Pane, za tvoje požehnanie
 že pri mne stojíš
 Nech tvoja láska, Pane, sa mojou láskou stane
 ja ti verím

Ďakujem ti, Pane, za tvoje požehnanie
 že pri mne stojíš
 Nech tvoja láska, Pane, sa mojou láskou stane
 ja ti verím