Verný si!

intro

1:

CCVždy, keď vstávam, blízko si
FFKeď si líham, blízko si
aaaj keď ťa GGneviFFdím
CCV každom čase verný si
FFaj keď som sám, verný si
aaaj keď ťa GGnecítFFim

interlude

1

prechorus

FFJa GGviem, že CCsi tu
FFJeGGžiš, ty si aatu

chorus:

S tebou, Ježiš aamôj
zvíťaGGzím, zvíťaFFzím, zvíťaCCzím
aajaGG viem, láskou FFhriech poraCCzím
aaJa GGviem, s tebou FFzvíťaCCzím
lebo FFty si CCGGzvíťaFFzil

woah

2:

V každom čase verný si
aj keď som sám, verný si
aj keď ťa necítim
Keď všetko padá, stály si
v každej zmene stály si
ja ti verím

prechorus

chorus 2x

bridge: až do het

CCĎakujem ti, Pane, za tvoje požehnanie
že pri mne stojíš
Nech tvoja láska, Pane, sa mojou láskou stane
ja ti verím

CCĎakujem ti, Pane, za FFtvoje požehnanie
aaže pri GGmne stoFFjíš
Nech CCtvoja láska, Pane, sa FFmojou láskou stane
aaja ti GGveFFrím

outro