Nevesta

Tancuj, nevesta, tancuj

Tancuj, nevesta, tancuj
 svojmu Kráľovi

 Ešte sa odeješ  do rúcha chvály
 ešte sa ozdobíš  bubienkami
 Ešte sa budeš dívať  do očí
 svojmu Kráľovi  s láskou