Nevesta

intro

1: 4x

eeTancuj, nevesta, CCtancujGGDD

interlude

chorus: 4x

eeTancuj, nevesta, CCtancuj
svojmu GGKráľoviDD

interlude

chorus 4x

bridge:

eeEšte sa CCodeješ GGdo rúcha DDchvály
eeešte sa CCozdobíš GGbubienkaDDmi
eeEšte sa CCbudeš dívať GGdo oDDčí
eesvojmu CCKráľovi GGs lásDDkou

chorus 4x

interlude

chorus 4x

interlude

chorus 2x

outro