Ty si Boh, ktorý vládne (acoustic)

 Ty si Boh, ktorý vládne na nebi
 Ty si Boh, ktorý vládne na zemi

 Ja ťa oslávim, ja ťa vyvýšim
 Ja ti chválu vzdám, Ježiš môj

Svätý je náš Pán