Come to me, Lord

 Come to me, Lord
come to me, Lord
 Come to me, Lord
make my heart steadfast

 Come to me, Lord
come to me, Lord 

Come to me, Lord
 create in me a clean heart
To your presence
 Holy Spirit lead me  on

 Restore to me the joy of your salvation
 uphold in me a willing spirit

 Open my mouth to sing your glory
 do not let me forget that you are Holy
 Open my mouth to sing your glory
 do not let me forget that you are God

 Come to me, come to me
 come to me 


  Príď ku mne, Pane

  Príď ku mne, Pane
  urob moje srdce verným

  Príď ku mne, Pane
  stvor vo mne srdce čisté
  Do svojej svätej prítomnosti
  veď ma, Duchu Svätý

  Navráť mi radosť z tvojej spásy
  udržuj vo mne ochotného ducha

  Otvor moje ústa, aby ospevovali tvoju slávu
  nedaj mi zabudnúť, že ty si Svätý
  Otvor moje ústa, aby ospevovali tvoju slávu
  nedaj mi zabudnúť, že ty si Boh

  Príď ku mne, príď ku mne
  Príď ku mne