Let There Be the Light

 
 Let there be the light
 I see how mountains are being moved 
 and I come alive
 every morning and every night

 So let the night become the light
 so that I come alive
 and I‘m alive, I‘m alive, I‘m alive
 So let there be the light
 and I’m alive, I‘m alive, I‘m alive

 It is a time of awakening now
 It is the time of revival

 Let there be  the light
 let there be  the light!

 I see how mountains  are being moved
 I see how faith moves 
By the power of Jesus  see the light
 Now is the time  to come  alive


  Nech je svetlo!

  Nech je svetlo

  Vidím ako sa hory premiestňujú
  a ja prichádzam k životu
  každým ránom a každou nocou
  Tak nech je noc svetlom
  aby som prišla k životu
  A ja som nažive, žijem, žijem

  Tak nech je svetlo
  A ja som nažive, žijem, žijem

  Dnes je čas prebudenia
  Je čas obnovy

  Nech je svetlo

  Vidím ako sa hory premiestňujú
  vidím ako hýbe viera
  Mocou Ježiša vidím svetlo
  teraz nastal čas ožiť