Prísľub pokoja

c# 
 
 Dáš c# sa nájsť tým, čo ťa hľadajú
 dáš c# sa nájsť tým, čo beznádejne teba stráda
c# 
 Pánom si
 nevzdám sa, kým nenájc# dem ťa

 Dáš sa nájsť tým, čo ťa hľadajú
 dáš sa nájsť tým, čo beznádejne teba strádajú
 Pánom si, Knieža pokoja

 Nech sa mi srdce nezc# nepokojuje a neľaká 
g# 
 nech sa mi srdce nezc# nepokojuje a neľaká 
g# 
 Nech sa mi srdce nezc# nepokojuje a neľaká

 Dávaš prísľub, c# nádej
 prísľub, nehu, prísľub pokoja 
g# 

 Všetko c# vam
 ku krížu skladc# ám
 Seba c# vam
 nič si nenechc# ám

 Tvoj Duch ma preniká
c# preniká, preniká