Nik nevezme

 Nikto nevezme mi môj dych
 nikto nevezme mi môj dych

 Ešte väčšmi ťa budem chváliť
 vyvyšovať tvoje meno
dychom, čo daroval si
To ti môžem dať

 Hoc nemôžem pridať tvojej sláve
aj tak ti túžim spievať
 Ja chcem ťa ešte chváliť viac
 ja chcem ťa ešte chváliť viac

Aleluja, aleluja