Pripravená

Strach viac vo mne miesto nemá
 hoc príde nový výstup
 cesta neoblomná

 Už aj klíči čosi nové
 čosi tvárne, nepoznané
 Tep mám stále vyšší, už to klíči
hoc to tajomné je

Woah
 Na tvoj plán pripravená
Woah
 Drahou krvou vykúpená

 Je čas vystúpiť D/F# na nové miesta
 chcem kráčať za tebou
 veď ty si cesta
Woah
 V Duchu a v pravde túžim ísť

 
 
 Nech v tvojom svätom mene
 sa strach tratí z očí
 Chcem ísť tam, kde chceš ty
 Nech strach ma nezotročí
 Musím ísť, dnes viem
 len stáť mi nestačí