Keď vstúpi Boh

f# 
 
f# 
 Kráčam cestou  a myslím na to
 ako ju zvládnuť mám
f# 
 Niekde cítim,  že nie je ľahká
 z vlastných síl ju nezvládam

 Keď zdvihnem svoju tvár
 odkiaľ mi pomoc prichádza
 viem, že nebudem sa báť
 stačí len veriť mu viac

 Keď vstúpi Boh
 čo vlastní zem a vlastní nebo
f# môj strach sa náhle rozpus
 Keď vstúpi ten
 čo vlastní mňa a vlastní všetko
f# pôjdem smelo za ním

 Nie som Dávid, neviem stále
 vyhrať každý jeden boj
 Nie vždy vládzem ako Noe
 uniesť výsmech s pokojom

 Mať vieru ako Mojžiš
 keď more rozdelil
 to nemusí byť iba sen
 Boh nám ju zasľúbil

 Len vierou v neho prejdem
 cez všetky úskalia
 stačí len zavolať príď

 Keď vstúpi f# Boh
 čo vlastní zem a vlastní nebo
môj strach sa náhle rozpus
 Keď vstúpi f# ten
 čo vlastní mňa a vlastní všetko
pôjdem smelo za ním