Svieť nám

g# 
 Lúč svetla, ktorým svietiš c#  v čiernej tme
g# 
 ten mi dáva novú nádej c#  a správny smer
g# 
 Keď sám cítimc# , že sa klátim
g# 
 nebojím sa, keď si so mnou
c# 
 že sa v tej tme stratím

 
c# Svieť nám, svieť nám svojím svetlom
 ukáž nám cestu, kadiaľ ísť
c# Svieť nám, svieť nám svojou pravdou
 čo každé klamstvo odha

 Tvoj plán a tvoj zámer je ten najlepší
 hodlám zložiť svoju vôľu a tvoju vôľu žiť
 Ty si zdrojom všetkých dobrých vecí
 ktoré mám
 Bez teba by som bol slabý
 a strašne sám

 Svieť nám, svieť nám svojím svetlom
 ukáž nám cestu, kadiaľ ísť
 Svieť nám a otvor naše vnútro
 nech tvoju vôľu pochopí

Svieť nám, svieť nám svojím svetlom
 ukáž nám cestu, kadiaľ ísť
Svieť nám, svieť nám svojou pravdou
 čo každé klamstvo odha

Svieť nám, svieť nám svojím svetlom
 ukáž nám cestu, kadiaľ ísť
Svieť nám a otvor naše vnútro
 nech tvoju vôľu pocho