Ľúbiť ťa chcem

 
 Ľúbiť ťa chcem,   veriť ti viac
 veď patrím ti – som tvoj
 Už nie som sám,   aj v súže
 vždy v tebe oporu mám, si môj Boh

Držať ťa chcem viac
viac chcem s tebou byť
V mojom srdci vládu máš
láskou zaplavíš

 Poznať ťa chcem, teba chcem viac
 vdýchni mi život svoj
 Na tvoju tvár vždy hľadím rád
 tvoj úsmev odvahu dá, Ježiš môj