Len tebe

f# 
 
 Predo mnou je kríž
 a za mnou svet
f# 
 Neobrátim sa
 už nikdy späť
 To všetko je  len o tebe

 Zatras nebesia
 roztrhni oblohu
f# 
 Nech každý z ľudí vie
 je to tu o Bohu
 To všetko je  len o tebe

Len tebe a nie nám patrí sláva
len tebe a nie nám patrí sláva
Len tebe a nie nám patrí sláva
f# len tebe a nie nám

 Priamo z našich sŕdc
 tebe chvála znie
 Na tvári je ten
 čo rozumie
 To všetko je len o tebe

 Zošli oheň svoj
 na oltár obete
 Plameň našich chvál
 dá vedieť vo svete
 To všetko je len o tebe

Zem sa chveje, vrchy kričia
 len o tebe
Slnko žiari, more hučí
 len o tebe

f# Vesmír celý sa točí a spieva
 len o tebe
 f# tvoje deti kričia, kričia
 len o tebe