Pane, príď

 
c# 
 
Pred tebou stáť chcem c# práve dnes
využiť právo, ktoré si dal mi
Nechcem sa z diaľky c# prizerať len
na tvoju krásu – teba dotknúť sa chcem!

f# Nechcem „len málo“, ja teba chcem
chcem ti dať chválu, lebo ťa ľúbim
f# Tvoja je vláda, tvoja len!
A ja som šťastný, že smiem byť iba tvoj

Pred tebou stáť chcem c# práve dnes
využiť právo, ktoré si dal mi
f# Tvoja je vláda, tvoja len!
A ja som šťastný, že smiem byť iba f# tvoj

 
 Pane, príď
 Naplň f# ma, nech môj pohár preteká
 tebe brány svojho A/C# srdca otváram
 Pane, vstúp, tebe f# patrím!
 Veď ma vo svojom pláne
 chcem A/C# ísť za tebou

 Pred tebou stále rozkvitám
 (veď slnkom si mi ty)
 A s tebou nepoddám sa tmám
 (si Víťaz udatný)

 Si všetkým, čo som kedy chcel
 (a vyznať túžim)
 Ježiš, ty si môj, ja som tvoj len!

 Ja som tvoj F/A len
G/H 
 ja som tvoj len
 ja som tvoj F/A lenG/H !

F/A G/H