Túžim prísť

a7 G# 
 
 Prinášam ti pieseň chváa7 ly
G# 
 ty si mi daroval dnešný a7 deň
G# 
 Pre seba nenechám si ani a7 kúsok G# síl
 to, čo je vo mne, vydať chcem
a7 G# 

 Dal si mi to, po čom som túžil
a7 G# 
 dnes som od hriechu slobod
a7 G# 
 Môžem ho odmietnuť a smiať, a7 smiať, G# smiať sa
 pre teba len žiť
a7 G# 

Túžim prísť
 pridať k tvojej chvále chválu
Túžim stáť
 na každom slove, čo si dal

Túžim rásť
 tom, ako ťa poznám Ježiš
Túžim ísť
cestou, ktorou kráčal si ty sám

 Tvoj Duch je ako príval
 je silnejší než prúdy riek
 Stále, keď príde, očistí ma
 odplaví každý hriech

 Naplň ma nanovo, nech cítim
 že si tak blízko k nám
 Zlám všetko, čím som spútaný
 len ty to môžeš, ty si Pán