Kyrie eleison

 
Zranený a sklamaný blúdim
hriešnik som, a predsa ťa ľúbim
Zmiluj sa a pokoj mi vráť
 môj H/D# vzácny Pán

Kyrie eD/F# leison
Kyrie eleison
Kyrie eleison

 Zaplavení milosťou z kríža
 Pútnici do raja sa blížia
 Biedny som, tak priveď ma, Kráľ
 do slávnych brán

 Christe eleison
 Christe eleison
 Christe eleison

 Zanechávam sebecké plány
 Dávam sa ti, len ty mi vládni
 Vyznávam, že tvojím chcem byť
 a s láskou ísť