Kyrie eleison

intro

1:

GGZranený a sklamaný bDDlúdim
eehriešnik som, a predsa ťa hhľúbim
aaZmiluj sa a pokoj mi CCvráť
môj H/D#H/D#vzácny eePánDD

chorus 1:

GGKyrie eD/F#D/F#leison
eeKyrie ehhleiCCson
hhKyraaie eCCleDDiGGson

2:

Zaplavení milosťou z kríža
Pútnici do raja sa blížia
Biedny som, tak priveď ma, Kráľ
do slávnych brán

chorus 2:

Christe eleison
Christe eleison
Christe eleison

3:

Zanechávam sebecké plány
Dávam sa ti, len ty mi vládni
Vyznávam, že tvojím chcem byť
a s láskou ísť

chorus 1

outro