Dživav predal tu

 
 Vičinel pašeder  o kamiben
 Koleskro  so muľa vaš savore

Dživav G/H predal tu, dživav predal tu

 Tu muľal vaš mande, o Ježiš
 Vašoda kamav te dživel predal tu

e  O dživipen akor šaj jel nevo
G/H 
 Sar ela pro križos o manuš purano


  Žijem pre teba

  Láska toho, ktorý zomrel za všetkých
  pozýva nás bližšie k sebe

  Žijem pre teba, žijem pre teba

  Ty si zomrel za mňa, Ježiš
  preto chcem žiť pre teba

  Život môže byť až vtedy nový
  keď bude starý človek ukrižovaný