Zaplav ma láskou

intro

1: 2x

eeDaj mi naDDpiť
GGuhas môj CCsmäd
eeUpriam môj DDzrak
GGlen na tebaCC

prechorus:

eeVeď pre mňa mDDáš nádherný pleeán
Veď pre mňa mDDáš nádherný pleeán
Veď pre mňa mDDáš nádherný plGGán

chorus:

Zaplav ma CCláskou, občerstvi maDD
prichádzam s eebázňou, premieňaj GGma
Nech smelo CCmôžem predstúDDpiť
až pred tvoj GGtrón

interlude

1

prechorus

chorus 2x

Nech smelo Cmôžem predstúDpiť
až pred tvoj eetrón
Nech smelo Cmôžem predstúDpiť
až pred tvoj GGtrón

chorus 3x

modlitba + outro