Zaplav ma láskou

 
 Daj mi napiť
 uhas môj smäd
 Upriam môj zrak
 len na teba

 Veď pre mňa máš nádherný plán
 Veď pre mňa máš nádherný plán
 Veď pre mňa máš nádherný plán

 Zaplav ma láskou, občerstvi ma
 prichádzam s bázňou, premieňaj ma
 Nech smelo môžem predstúpiť
 až pred tvoj trón

 Nech smelo môžem predstúpiť
 až pred tvoj trón
 Nech smelo môžem predstúpiť
 až pred tvoj trón