O Del man dikhel

c# 
 
Kana tavav, c# kana chav
furt mange pre godži
Kana bešav, c# kana džav
furt mange pre godži
O Del man dikhel
o Del man dikhel

 Andro foros, andro gav
 furt mange pre godži
 Či hin džives, či hin rač
 furt mange pre godži
 O Del man dikhel
 o Del man dikhel

O Del džanel c# savoro
Nikda na som c# korkoro
Na garuvav man
 (Soske?)
O Del man dikhel


  Boh ma vidí

  Či varím, či jem
  mám stále na mysli
  Či sedím, či kráčam
  mám stále na mysli
  Boh ma vidí

  Či som v meste a či na dedine
  Mám stále na mysli
  Či je deň a či noc
  Mám stále na mysli
  Boh ma vidí

  Boh vie všetko
  Nikdy nie som sám
  Neskrývam sa
  (Prečo?)
  Boh ma vidí