Víťazné zápasy

1:

eeKráčam a odhodlane H7H7zápasím
vo výzbroji kráľovseekých síl
Smútok a zúfalstvo H7H7nenosím
Kráľ smrť a hriech poraeezil

chorus: 2x

aaVíťazné zápasy eevedieme
H7H7diabol je už dávno eepoH7H7raGGzeE7E7
aaSprávu o záchrane eenesieme
H7H7spútaným a väzneeeným

1

chorus 2x

outro

Víťazné zápasy vedieme
Takto je Pán Ježiš oslávený
Víťazné zápasy vedieme
Takto je Pán Ježiš oslávený
Víťazné zápasy vedieme
Takto je Pán Ježiš oslávený
Víťazné zápasy vedieme
Ježiš Kristus je náš Pán