Víťazné zápasy

Kráčam a odhodlane H7 zápasím
 vo výzbroji kráľovských síl
Smútok a zúfalstvo H7 nenosím
 Kráľ smrť a hriech porazil

Víťazné zápasy vedieme
H7 diabol je už dávno poH7 razeE7 
Správu o záchrane nesieme
H7 spútaným a väzneným

 Víťazné zápasy vedieme
 takto je Pán Ježiš oslávený
 Víťazné zápasy vedieme
 takto je Pán Ježiš oslávený

 Víťazné zápasy vedieme
 takto je Pán Ježiš oslávený
 Víťazné zápasy vedieme
 Ježiš Kristus je náš Pán