Tá zem je naša

1:

hhTá zem je AAnaša, sám hhBoh f#f#nám ju hhdal
NoDDvá, kam EEvchádza každý F#F#sám

chorus 1:

Lásku sme hhstratili, tú zem of#f#pustili
A z hhhriechu AAsme sa hhhlúpo f#f#tešihhli

2.

Tak podaj mi dlaň a hriechy zanechaj
Vieš sám, že toto vraví Pán

chorus 2:

Neboj sa rozhodnúť vykročiť na tú púť
Kráľovské dedičstvo nadobudnúť

1

chorus 1 2x

2

chorus 2 2x

interlude

chorus 1 + chorus 2