Nežne zlomený

F# g# 
 
 Ku krížu dvíham zrak
 ku krížu viniem F# sa
 pijem z hĺbky tvojich g# rán
 dielo kríža vyspievam
 Na ňom Spasiteľ môj bitý, týraF# 
 v ňom Boh Láska g# je a Spravodli

 Z kríža tvoj hlas volá ma
g# 
 pozýva na kolená, viac ja
F# 
 nemám slov, sa celý strácam
 v tvojej láske, čo nežne láme (ma)

 Aký vzácny dar život, ktorý mám
 ten, čo Kristus sám
 skrze kríž mi daroval
 Zo smrti k životu si ma povolal
 nie je viacej už tvoj hnev
 Ježišov kríž zmieril ma

c# 
 V úžase z kríža vyznať chcem
c# 
 Jak úžasná spásna láska
 a veľká tvoja vernosť F# je