Poďme chváliť ho

f# 
 
 Poďme všetci spolu ako jeden hlas
 pozdvihf# nime tváre, k slnku upriam zrak
 Vystúpme tam na Sion, Boží svätý vrch
 sme mocné f# vojsko, čo chce chváliť ho

 Poďme chváliť ho, poďme chváliť ho
 Ježiš je náš f# kráľ, poďme chváliť ho
 More zahučí, nebo zazvo
 na slávu nášho f# Pána, tak poď chváliť ho

 Povstaň Božie vojsko, je čas začať boj
 Spievajme hosana, poďme chváliť ho
 Nepriateľa zničí, vraha porazí
 kým mu zaznieva spev víťazný

Poďme chváliť ho
 Ježiš
 Poďme chváliť ho
 Ježiš
Poďme chváliť ho
 Ježiš
Poďme chváliť ho
 Ježiš