Poďme chváliť ho

intro

1:

Poďme EEvšetci spolu ako AAjeden hlas
pozdvihf#f#nime tváre, k slnku EEupriam zrak
Vystúpme EEtam na Sion, Boží AAsvätý vrch
sme mocné f#f#vojsko, čo chce HHchváliť EEho

chorus:

Poďme chváliť EEho, poďme chváliť AAho
Ježiš je náš f#f#kráľ, HHpoďme chváliť EEho
More zahuEEčí, nebo zazvoAA
na slávu nášho f#f#Pána, tak poď HHchváliť EEho

2:

Povstaň Božie vojsko, je čas začať boj
Spievajme hosana, poďme chváliť ho
Nepriateľa zničí, vraha porazí
kým mu zaznieva spev víťazný

chorus 2x

interlude

chorus 2x