Túžim ľúbiť ťa

Intro

1: 2x

AATúžim ľúbiť EEťa
f#f#spievať tebe DDlen
AATróniš nado EEmnou
prebuf#f#dil ma dotyk DDtvoj

a už viac hhnie som, kým som bol EE

chorus: 2x

AAVždy teba EEľúbiť
f#f#vždy tebe, DDJežiš, spievať AAchcem
v Duchu a v EEpravde túžim
f#f#oslavovať DDťa

2: 2x

Kráčam každý deň
trávim s tebou čas
Plán tvoj poznať chcem
a cestu ktorú pre mňa máš

všetko, čo mám, rád tebe dám

chorus 2x

bridge:

hhTá pieseň A/C#A/C#chvál
kde teba, Ježiš, DDslávim
stúpa k nebehhsám
a pokrik A/C#A/C#náš dnes jednotne DDznie

chorus 4x

instrumental chorus 4x