Túžim ľúbiť ťa

f# 
 
Túžim ľúbiť ťa
f# spievať tebe len
Tróniš nado mnou
 prebuf# dil ma dotyk tvoj
 a už viac nie som, kým som bol 

 Vždy teba ľúbiť
f# 
 vždy tebe, Ježiš, spievať chcem
 v Duchu a v pravde túžim
f# oslavovať ťa

 Kráčam každý deň
 trávim s tebou čas
 Plán tvoj poznať chcem
 a cestu ktorú pre mňa máš

 všetko, čo mám, rád tebe dám

 Tá pieseň A/C# chvál
 kde teba, Ježiš, slávim
 stúpa k nebesám
 a pokrik A/C# náš dnes jednotne znie