Zvelebený Pán

 Zvelebený buď
 tam, kde kraj medom oplýva
 tam, kde rieky vždy hojné sú
zvelebený Pán

 Zvelebený buď
 aj keď v púšti sa nachádzam
 aj keď kráčam sám v pustinách
zvelebený Pán

 Každú milosť, čo mi dávaš
 vyspievam rád
 Aj keď tma ma obopína
 ja zavolám

 Zvelebený buď, Pane náš
 zvelebený Pán
 zvelebený buď, Pane náš
 požehnané, slávne meno máš

 Zvelebený buď
 keď ma lúč slnka zohrieva
 keď je svet krásny bez tieňa
 zvelebený Pán

 Zvelebený buď
 aj na púti, čo ťažká je
 aj keď obetu prinášam
 zvelebený Pán

 Zvelebený buď
 aj na púti, čo ťažká je
 aj keď obetu prinášam
 zvelebený Pán

 Máš právo dať aj vziať
 máš právo dať aj vziať
 Ja stále spievam rád
zvelebený Pán