V úžase a chvále

Gsus4 Gsus4 
 
Gsus4 
 Tak nevýslovne krásnu
Gsus4 
 a prekvapivú lásku Boh zjavil nám
 v prúde krvi spod kríža
Gsus4 
 Syn zanechal trón slávy
Gsus4 
 vzal hnev, čo Otca trápil miesto nás
 za všetky hriechy krvácal

 V úžase a chvále
 dvíhaj hlas a chváľ ho, úctu vzdaj
 kráľov Kráľ a pánov Gsus4 Pán

 Hľa, Baránok na nebi
 bol mŕtvy, Boh ho vzkriesil, aby žil
 mocnou rukou zachránil
 Kraľujúci, slávny
 kľúč od podsvetia brány v rukách má
 Nech žije všetkých ľudí Pán

 Kráľov Kráľ a pánov Pán