Ty chceš viac

 Ty chceš viac, než ja sám
 zdieľať G/H so mnou srdce a tvár
 Vpísanú hlboD/F# ko tú túžbu mám

 Ty chceš viac, než ja sám
 nech smiem G/H počuť vždy tvoj hlas
 Vpísanú hlboD/F# ko tú túžbu mám

 Daruj mi počuť tvoje slová
 oživ slovo tvojich slov
 V nich je G/H tlkot tvojho srdca
 skrytá túžba tvojich snov

 Svätý Duch, príď, pôsob v nás
 že nielen chcem
 ale aj konám to, po čom túžiš

 
 Daruj mi nové srdce z mäsa
 chcem prejsť tvojou premenou
 Vpíš mi zákon do môjho srdca
 a budem živou tabuľou