Sloboda

1:

Keď sa DDbudia ranné zore
a keď GGmoje srdce, Bože
vstávať DD
A verím, že GGani nespalo
hoci telo usnulo

Nech sa DDmoje srdce, Bože
nech sa GGdvíha s darom vášne
za teD/F#D/F#bouGG

2:

Nech sa DDdvíha srdce k AAtebe
nech sa hhdvíha srdce k D/F#D/F#tebe
Nech sa GGdvíha srdce k AAtebe
nech sa eedvíha

3:

DDSrdce sa otvára
aj GGcez zavreté vchádzaš
a DDdôverou mi dýcha GGtvár
Veď hhslobodu nik f#f#nemôže mi GGvziať
hhraz v kríži f#f#bola daná GGnám

interlude

4:

DDDôverou mi dýcha GGtvár
D/F#D/F#dôverou mi dýcha GGtvár
Veď DDslobodu nik nemôD/F#D/F#že mi GGvziať
DDraz v kríži D/F#D/F#bola daná GGnám

interlude

5:

DDDôverou mi dýcha GGtvár
DDSlobodu nik nemôže vziať mi
GGslobodu nik nemôže vziať mi
DDSlobodu nik nemôže vziať mi
GGslobodu nik nemôže vziať mi
DDDôverou mi dýcha GGtvár