Sloboda

 
 Keď sa budia ranné zore
 a keď moje srdce, Bože
 vstávať 
 A verím, že ani nespalo
 hoci telo usnulo

 Nech sa moje srdce, Bože
 nech sa dvíha s darom vášne
 za teD/F# bou

 Nech sa dvíha srdce k tebe
 nech sa dvíha srdce k D/F# tebe
 Nech sa dvíha srdce k tebe
 nech sa dvíha

Srdce sa otvára
 aj cez zavreté vchádzaš
 dôverou mi dýcha tvár
 Veď slobodu nik f# nemôže mi vziať
 raz v kríži f# bola daná nám

D/F# 
 
Dôverou mi dýcha tvár
D/F# dôverou mi dýcha tvár
 Veď slobodu nik nemôD/F# že mi vziať
 raz v kríži D/F# bola daná nám

D/F# 
 
Dôverou mi dýcha tvár
 Slobodu nik nemôže vziať mi
 slobodu nik nemôže vziať mi
 Slobodu nik nemôže vziať mi
 slobodu nik nemôže vziať mi
Dôverou mi dýcha tvár