Medzi mnou a tebou

 
 Nemusí z toho vzísť nič nové
 len nech v nás rastie
 to, čo už máme

 
Ak chceš vo mne nové vzklíčiť
nebudem sa brániť ničím

 Len medzi mnou a tebou
ostane to, čo má
 svet uvidí iba plod nášho života
svet uvidí iba plod nášho života

Láska, dôvera
láska, dôvera

 Klíčiš vo mne