Stačíš

1: 4x

Viem, EEty si so mnouHH
viem, c#c#ty si so mnouAA

2: 4x

Hoc ťa vždy EEnevidím
hoc ťa vždy HHnecítim
Hoc vždy c#c#neviem, kadiaľ ísť
viem, AAty si so mnou

3: 2x

A ty mi EEstačíš, stačíš HHsám
a ty mi c#c#stačíš, stačíš AAsám

4: 2x

Do teba EEsa ponáramHH
do teba c#c#sa ponáramAA

1 4x

3 2x