Stačíš

c# 
 
 Viem, ty si so mnou
 viem, c# ty si so mnou

 Hoc ťa vždy nevidím
 (viem, ty si so mnou)
 hoc ťa vždy necítim
 Hoc vždy c# neviem, kadiaľ ísť
 (viem, ty si so mnou)
 viem, ty si so mnou

 Hoc ťa vždy nevidím
 hoc ťa vždy necítim
 Hoc vždy c# neviem, kadiaľ ísť
 viem, ty si so mnou

 A ty mi stačíš, stačíš sám
 ty mi c# stačíš, stačíš sám

 A ty mi stačíš, stačíš sám
 (haleluja, haleluja)
 ty mi c# stačíš, stačíš sám
 (haleluja, haleluja)

 Do teba sa ponáram
 (haleluja, haleluja)
 do teba c# sa ponáram
 (haleluja, haleluja)

 Viem, ty si so mnou
 (haleluja, haleluja)
 viem, c# ty si so mnou
 (haleluja, haleluja)
 (tvoja láska stačí)

 Láska stačí
 Viem, c# ty si so mnou, Láska
 viem, ty si so mnou