Liek

 
Vezmi odo mňa
to, čo ma zviera
Nechcem už viac niesť
 to, čo nemám

 Vyznám
 ti hriech
 Prosím
 ty buď liek

f# 
 
Vstávam v jeho mene

 Vyznám ti hriech
 Ty buď liek

 
Vzal si odo mňa
to, čo ma zviera
Nebudem viac niesť
 to, čo nemám