Dýcham

1: 2x

AATy si nám EEpovedal
že až raz HHbudeš vyzdvihc#c#nutý zo zeme
AATy si nám povedal
EEraz priHHtiahneš všetkých c#c#ku sebe

2:

EEVyzdvihnuHHtý si už c#c#bol
aj AADucha vydýcEEhol
VyvyšuHHjem ťa aj dnes
veď c#c#žiješ a dýchaš AAstále, stále

prechorus: 2x

EENový život, HHnovú nádej
c#c#nový život, AAnovú nádej

prechorus 2: 2x

EEKaždý nádych HHvdýchnem tvoj dych
c#c#každý nádych AAvdýchnem tvoj dych

chorus: 6x

EEDýcham, HHdýcham tvoj c#c#dych
tvojho AASvätého Ducha

1

chorus 2:

EETiahni, H/G#H/G#tiahni c#c#násAA
EEdýchaj, H/D#H/D#dýchaj v c#c#násAA

prechorus 2 2x

chorus až do het