Dýcham

c# 
 
 Ty si nám povedal
 že až raz budeš vyzdvihc# nutý zo zeme
 Ty si nám povedal
 raz pritiahneš všetkých c# ku sebe

Vyzdvihnutý si už c# bol
 aj Ducha vydýchol
 Vyvyšujem ťa aj dnes
 veď c# žiješ a dýchaš stále, stále

 Nový život,  novú nádej
c# 
 nový život,  novú nádej

Každý nádych vdýchnem tvoj dych
c# každý nádych vdýchnem tvoj dych

Dýcham, dýcham tvoj c# dych
 tvojho Svätého Ducha

Tiahni, H/G# tiahni c# nás
dýchaj, H/D# dýchaj v c# nás