Vezmi ma

1: 2x

f#f#Bez slov
sa AAstretne moje srdce s teEEbou

2: 3x

f#f#Vezmi ma tam
kde AAnebude rušiť nás c#c#nik, nič
Len HHmy

3:

V objaAAEEducha, HHduše
AAEEmožno aj HHtela
no v objaAAEEducha, HHduše
srdAAcaEEHH

4: 4x

Daj EEpočuť mi svoj hlas
daj H/D#H/D#zrieť mi svoju tvár
Veď c#c#prekrásna je tvoja tvár
a AAprekrásny máš hlas

5: 4x

EEZ tváre HHdo tváre vidieť ťa c#c#môj
AAjediný Kráľ

2 3x

3

6:

f#f#Bez slov
sa AAstretne moje srdce s teEEbou
f#f#aby sme sa mohli AAvrátiť EEspäť
Viac milovaní, f#f#viac AAmilujúEEci

f#f#Vezmi ma
AAnech smiem sa vrátiť EEspäť
f#f#AAvezmi ma
vrátim sa EEspäť s tebou