Ježiš

chorus: 2x

ddJeGGžiš, eeJeaažiš, ddJeGGžiš
na teba eezavoaalám

1:

Keď život dddal’s mi vnímať
ako modlitbuGG
nie v len tú chvíľu eejedinú
keď sa aasnažím spočinúť

Život ddchcem vždy vnímať
ako modlitbuGG
a žiť v oslave tvojho eemena
JežišBBCC

chorus 2x

interlude

chorus

3:

Keď život FFchcem vždy vnímať
ako modlitbuGG
nie v len tú chvíľu eejedinú
keď sa aasnažím spočinúť

Život FFchcem vždy vnímať
ako modlitbuGG
a žiť v oslave tvojho mena
aaJežiš, JežišCC

chorus

chorus 2:

ddJeGGžiš, eeJeaažiš, ddJeGGžiš
na teba G#G#zavolámBB
nech mám silu CCžiť to, čo mám