Už sneží

1:

CCsneží
hoci je tma, zrazu viac FFsvetla je
CCsneží
kvapky smutného dažďa
FFtie sú tu zmenené

2:

CCsneží, už sneží
FFsneží, už sneží, už aasneží
nový život GGmám

3:

CCsneží, už sneží
FFsneží, už sneží
prikryl aatmavú zem
Dal biely GGrám
a celý obraz preCCmieňa

interlude

4:

Jedno FFprianie mám
C/EC/Ejedno eeprianie GGmám

5:

Buď mi CCsnehom, čo dá
odpočinúťFF
odumretému na mojom srdciCC
nech nové smie rásťFF

prechorus: 2x

Sprav ma CCvločkou
ktorá sa v pravý čas FFtopí
Keď dostatok aaspraví
aby ostalo GGto, čo má

prechorus 2: 2x

Pôda CCpripravenáFF
pôda aapripravenáGG

chorus:

CCKaždý kopec FFnech sa zníži
aakaždá doliGGna sa zvýši
a CCcesta nech je FFnarovnaná
pre aateba, Láska, pre GGteba, Láska

interlude

6:

CCsneží
vločka k vločke sadá
svet FFčistí sa
CCsneží
Celý obielený sťa FFnevesta

bridge:

Ešte FFtanec, medzi C/EC/Enami GGhej
ZaneFFcháme C/EC/Estopy v GGsnehu
nech aj FFiní C/EC/Evidia GGlásku
jej FFkroky, ako C/EC/Evedú, ako GGvedú

Cez CCúzku, ale FFvopred
vyšliapaaanú cesGGtu
kroky CClásky vedúFF
stopy v aasnehuGG

bridge 2: 2x

Už snežíCC
a na tri si FFtančím
s C/EC/ENarodeným z GGLásky

Tak si FFtančím
s C/EC/ENarodeným z GGLásky

bridge 3: 2x

Tak si FFtancujem, C/EC/Etancujem s GGním
tak si FFtancujem, C/EC/Etancujem s GGním
A on ma FFmení, C/EC/EmeníGG
on ma FFmení, C/EC/EmeníGG

On ma FFmení, C/EC/Emení GGsťa vločkuCC