Už sneží

 Už sneží
 hoci je tma, zrazu viac svetla je
 Už sneží
 kvapky smutného dažďa
tie sú tu zmenené

 Už sneží, už sneží
 už sneží, už sneží, už sneží
 nový život mám

 Už sneží, už sneží
 už sneží, už sneží
 prikryl tmavú zem
 Dal biely rám
 a celý obraz premieňa

 
 Jedno prianie mám
C/E 
 jedno prianie mám

 Buď mi snehom, čo dá
 odpočinúť
 odumretému na mojom srdci
 nech nové smie rásť

 Sprav ma vločkou
 ktorá sa v pravý čas topí
 Keď dostatok spraví
 aby ostalo to, čo má

 Pôda pripravená
 pôda pripravená

Každý kopec nech sa zníži
každá dolina sa zvýši
 cesta nech je narovnaná
 pre teba, Láska, pre teba, Láska

 Už sneží
 vločka k vločke sadá
 svet čistí sa
 Už sneží
 Celý obielený sťa nevesta

 Ešte tanec, medzi C/E nami hej
 Zanecháme C/E stopy v snehu
 nech aj iní C/E vidia lásku
 jej kroky, ako C/E vedú, ako vedú

 Cez úzku, ale vopred
 vyšliapanú cestu
 kroky lásky vedú
 stopy v snehu

 Už sneží
 a na tri si tančím
 C/E Narodeným z Lásky

 Tak si tančím
 C/E Narodeným z Lásky

 Tak si tancujem, C/E tancujem s ním
 tak si tancujem, C/E tancujem s ním
 A on ma mení, C/E mení
 on ma mení, C/E mení

 On ma mení, C/E mení sťa vločku