Nechám sa milovať

chorus:

Nechám sa DDmilovať
v AAčase, keď som premýšľala
čo ti hhdarovať GGmám
Nechám sa DDmilovať
v AAčase, keď som premýšľala
ako hhchválu vzdať GGmám

interlude

1:

Veď eenajväčšou D/F#D/F#chválou jeGG
eekeď srdce D/F#D/F#zlomenéGG
eeza kráľa D/F#D/F#vyzná GGťa
teeebou premieňaD/F#D/F#
príGGde a pokorneAA
(nechá sa DDmilovať)

chorus:

1

4x:

(nechá sa eemilovaťD/F#D/F#GG)

chorus 2:

Budem ťa milovať
v čase, keď som premýšľala
čo ti darovať mám
Budem ťa milovať
v čase, keď som premýšľala
ako chválu vzdať mám

chorus 3:

Nechám sa EEmilovať
v HHčase, keď som premýšľala
čo ti c#c#darovať AAmám
Nechám sa EEmilovať
v HHčase, keď som premýšľala
ako c#c#chválu vzdať AAmám

outro:

f#f#E/G#E/G#Aby AAmôj život bol chválou
f#f#tvojou, E/G#E/G#premenený AAláskou

Celý
EEcelý život
celým HHsrdcom
celou mysľou

c#c#Nechám sa milovať
a AAmilovať budem ďalejf#f#

HHChválim teba
c#c#chválim teba
AAChválim teba

HHláska ma chráni a f#f#silu dá žiť
nechám sa EEmilovaťHH
nechám sa c#c#milovaťAA

EEMilované srdce miluje
nechám sa milovať Bohom

Milované srdce miluje a chváli